Odredena medicinska stanja zahtevaju primenu hiruškog zahvata.
Ta medicinska stanja delimo u tri grupe:

Preventivna:

Najcešci preventivni zahvati su sterilizacija i kastracija.

Dijagnosticka:

Pored najmodernijih uredaja za dijagnostiku, nekada je potrebno imati direktan uvid u stanje organizma i unutranjih organa
gde se na taj nacin uspostavlja dijagnoza ili uzima uzorak tkiva i tecnosti za dalje analize.

Hirurške intervencije:

Hirurgija je metoda uklanjanja, zbrinjavanja kako uzroka tako i posledica bolesti.
Intervencije koje vršimo, najcešce su na mekim tkivima i pojedinim unutrašnjim organima.

-Saniranje povreda
-Uklanjanje tumora
-Uklanjanje stranih tela
-Estetske intervencije uklanjanja deformiteta nastalih rodenjem ili traumom životinje.
-Vaskularna hirurgija
-Oralna hirurgija
-Carski rez
-Oftalmološki zahvati